Persbericht Joep Frijdal

Joep Frijdal, VVD wethouder, heeft vandaag zijn wethouderschap neergelegd.

Joep Frijdal, VVD wethouder, heeft vandaag zijn wethouderschap neergelegd.
Joep Frijdal: “Sinds 15 jaar ben ik bestuurslid van de Stichting Exin. De Stichting Exin wil de professionele kennis en competenties van ICT beroepsuitoefenaars bevorderen. Hiertoe heeft de Stichting zich de afgelopen jaren ingezet om te komen tot een Register voor ICT Professionals in Nederland en zo mogelijk ook verder in Europa. Deze week is een intentieovereenkomst getekend  door de Stichting Exin en twee ICT beroepsverenigingen om de oprichting van een dergelijk register te onderzoeken. Het bestuur van de Stichting Exin heeft mij verzocht hier namens de Stichting het voortouw in te nemen. Aangezien met de oprichting van dit Register ook een door mij persoonlijk gekoesterde wens in vervulling gaat, heb ik besloten deze uitdaging aan te nemen. Dit project kan ik echter onmogelijk combineren met het wethouderschap, reden waarom ik in goed overleg  met de VVD fractie heb besloten om mijn ontslag in te dienen”.
De VVD fractie betreurt het vertrek van Joep Frijdal maar respecteert zijn beslissing. Wij gaan nu op zoek naar een vervanger en hopen deze binnen niet al te lange tijd voor te dragen.
Wij danken Joep Frijdal voor zijn jarenlange inzet voor de VVD in Wijdemeren en wensen hem alle goeds voor de toekomst.


Sieta Vermeulen        Eric Kroese
Fractievoorzitter        Bestuursvoorzitter

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Sieta Vermeulen, tel. 0653 105 098.