Persbericht Peter Smit

Het doet de VVD fractie Wijdemeren genoegen om de heer mr. drs. P.M. (Peter) Smit te kunnen voordragen als wethouder.

Peter Smit volgt Joep Frijdal op die vorige maand is afgetreden. De portefeuille van Peter Smit zal bestaan uit Financiën, Recreatie & Toerisme, Grondzaken, Waterbeheer incl. Horstermeer, Duurzaamheid/Milieu en Inkoop.

Peter Smit is 49 jaar en woont in Blaricum. Hij studeerde Economie en Fiscaal Recht aan de Universiteit van Amsterdam en volgde de postdoctorale opleiding Financiering en Zekerheden aan de Grotius Academie. Peter Smit is altijd werkzaam geweest in functies in de financiële sector, sinds 2000 in het toezichtsdomein bij De Nederlandsche Bank en vanaf 2009 bij het Bureau Financieel Toezicht (BFT).

Zijn interesse voor de lokale politiek loopt als een rode draad door zijn carrière heen. Van 1994 tot 1999 was hij actief in de Stadsdeelraad Amsterdam-Rivierenbuurt/ZuiderAmstel, o.a. als “wijkwethouder”, en van juni  2013 tot en met juni 2014 was hij namens de VVD wethouder in de gemeente Blaricum, waar hij o.a. verantwoordelijk was voor de portefeuille Financiën. Op dit moment is hij lid van de gemeenteraad in Blaricum.

VVD fractievoorzitter Sieta Vermeulen: “De VVD heeft een zorgvuldige afweging gemaakt tussen de verschillende kandidaten, die afkomstig waren uit zowel de lokale afdeling als uit de regio. Door zijn brede expertise op het gebied van financiën alsmede zijn ervaring in het publieke domein is Peter Smit naar onze mening de meest geschikte kandidaat voor de gemeente Wijdemeren.”

Wat Peter Smit betreft slaat de titel van het Raadsakkoord 2014-2018 “De Samenleving Centraal”  de spijker op zijn kop: “Wat telt zijn de kernen en de buurten van Wijdemeren en de regionale faciliteiten voor inwoners en ondernemers. Maar nog meer zijn het de identiteit en de mensen die de samenleving maken. Het gemeentebestuur van Wijdemeren heeft daarin een hoge ambitie die bij mij past en waar ik graag meer dan een steentje aan bijdraag.”

Fractie en bestuur van de VVD Wijdemeren zijn ervan overtuigd met Peter Smit de juiste kandidaat voor te dragen. Zij kijken uit naar een goede samenwerking met hun toekomstige wethouder om samen met hem met nieuw elan invulling te geven aan de ambities van het Raadsakkoord en daarmee aan de punten uit het verkiezingsprogramma van de VVD.

Peter Smit heeft inmiddels kennis gemaakt met de burgemeester en de drie wethouders. De installatie van Peter Smit zal naar verwachting in de maand juni plaats vinden.

 

Sieta Vermeulen                                Eric Kroese

Fractievoorzitter                                 Bestuursvoorzitter