Persbericht 8 mei 2017

Bestuur en fractie van de VVD Wijdemeren waren al geruime tijd op de hoogte van de onvrede die bij de VVD raadsleden Martin Vuijk en Robby Israel leefde over de in hun ogen inadequate manier waarop de VVD top in Den Haag communiceert ten aanzien van de reeks integriteitsschendingen binnen de partij.

De recente communicatie over de kwestie rondom voorzitter Henry Keizer heeft hen doen besluiten hun lidmaatschap te beƫindigen.

Hun besluit komt dan ook niet als een verrassing. Ook wij zijn niet gelukkig met de integriteitskwesties waarmee de VVD een aantal keren negatief in de publiciteit kwam en met de wijze waarop dit door de partij is behandeld. We betreuren echter dat beide fractieleden hieraan voor zichzelf zulke vergaande consequenties hebben verbonden. Beide heren zullen in de loop van deze week een besluit nemen ten aanzien van het al dan niet voortzetten van hun raadslidmaatschap.


Sieta Vermeulen/Fractievoorzitter

Eric Kroese/Bestuursvoorzitter

8 mei 2017