Snippergroen

Sieta Vermeulen (VVD) stelt vragen aan het college inzake taxaties en prijzen binnen het revindicatie /snippergroen project van de gemeente.


Schriftelijke vragen ex artikel 44 RvO betreffende snippergroen

Geacht College,

De VVD-fractie heeft de volgende vragen:

  1. Kan het College bevestigen, dat vanaf de aanvang van het project het uitgangspunt is, dat bij snippergroen met een oppervlakte van meer dan 75 m2 over de taxatiewaarde niet onderhandeld kan worden?
  2. Klopt het dat, desondanks, in individuele gevallen snippergroen is aangeboden voor een afwijkende prijs?
  3. Als deze afwijking is voorgekomen, kan het College aangeven of deze afwijking is gebaseerd op een nieuwe, tweede taxatie?
  4. Kan het College aangeven wanneer deze lagere prijs niet is gebaseerd op een tweede taxatie, hoe de koopprijs dan is bepaald?
  5. Kan het College aangeven in hoeveel gevallen geïnteresseerden een lagere koopprijs hebben betaald dan de eerste taxatiewaarde?
  6. Kan het College aangeven vanaf welk moment afwijkende koopprijzen zijn toegepast?
  7. Is het College voornemens om uit het oogpunt van gelijke behandeling, net als bij de zgn. pre-Eiffel gevallen, eerdere transacties met een oppervlakte van meer dan 75 m2 opnieuw te bekijken?

Met vriendelijke groet,

Sieta Vermeulen
VVD fractie