In Derde Termijn: het verkiezingsdebat tussen de VVD en PvdA-GroenLinks in Wijdemeren

Verkiezingsdebat tussen VVD Wijdemeren en PvdA-Groen Links

‘In Derde Termijn”, een politiek maatschappelijk discussieprogamma van GooiTV, organiseerde een verkiezingsdebat tussen de VVD en PvdA-GroenLinks in Wijdemeren, onder leiding van Ruud Bochardt. Hierin zetten Sieta Vermeulen (VVD Wijdemeren) en Stan Poels (PvdA-Groen Links), hun standpunten uiteen.