Waarom Ernst Haselhoff Lich Kasteleijn op de VVD stemt

Waarom Ernst Haselhoff Lich Kasteleijn op de VVD stemt

Ernst legt uit waarom hij zich goed kan vinden in de duidelijke koers van van de VVD

Even voorstellen

Ernst Haselhoff Lich Kasteleijn, Loosdrecht

Beroep

Ondernemer, oud VVD Raadslid VVD en Chairman Historische Kring Loosdrecht

Waarom VVD

Als liberaal ondernemer in Wijdemeren stem ik VVD omdat ik me het meest thuis voel bij deze politieke partij. Voor mij is belangrijk dat “mijn” partij ook landelijk opereert. Hoewel ik het niet altijd eens ben met de mening van de VVD fractieleden, spreekt het beleid, zowel lokaal als landelijk me zeer aan als volgt: 

  • Een samengaan met Hilversum is onontkoombaar, waarom zou je je daartegen verzetten? Stel daarentegen de best haalbare voorwaarden op, zodat de kernen van Wijdemeren zich een zo goed mogelijke positie verwerven in de nieuwe gemeente.
  • Geef bedrijven de kans binnen de geldende normen zich te ontwikkelen en uit te breiden, dat is goed voor onze werkgelegenheid en economie.
  • Verbeter de verkeersdoorstroming, zodat er minder tijd verloren gaat door files of tijdrovende omleidingen.
  • Verhoog de kwaliteit van het gemeentelijk apparaat, waardoor er snel beslissingen genomen en vergunningen afgegeven kunnen worden, betrek bedrijven en bewoners eerder bij ontwikkelingen, zodat de immense hoeveelheid rechtszittingen eindelijk afnemen, een verspilling van tijd, geld en energie!
  • Maak de zorg voor iedereen optimaal en geef woningbouw voor lage en midden sector voorrang, zo komt de doorstroming weer op gang, dáár is behoefte aan.
  • Voldoende parkeergelegenheid met faciliteiten voor elektrische voertuigen is noodzakelijk.
  • Tot slot de veiligheid: met de wijkagent die makkelijker benaderbaar is, buurtapps en het waaks programma kunnen we ons weer veilig voelen op straat en in onze huizen.