Waarom Els Kruijt op de VVD stemt

Waarom Els Kruijt op de VVD stemt

Els legt uit waarom zij zich goed kan vinden in de duidelijke koers van van de VVD

Even voorstellen

Els Kruijt, Loosdrecht

Beroep

Senior Relatie Manager, oud-fractievoorzitter VVD Wijdemeren

Waarom VVD

Inwoners vragen mij de laatste tijd steeds vaker waarop ik 21 maart ga stemmen. Daar zijn een aantal redenen voor:

  • De VVD vertelt een consequent verhaal.
  • Het verkiezingsprogramma voor de komende 4 jaar zit goed en degelijk in elkaar.
  • De partij vindt het van het grootste belang om krachtige kernen te ontwikkelen om zodoende het karakteristieke van en in de wijken en buurten te kunnen borgen.
  • De identiteit van de dorpen wordt gevormd door de inwoners en het verenigingsleven. Laten we zorgen dat we daar energie in steken in plaats van angstverhalen uit te strooien over een fusie. De VVD maakt zich daar hard voor!
  • De VVD praat de kiezer dus niet naar de mond om zieltjes te winnen, maar maakt duidelijk dat Wijdemeren niet langer in staat is de grote opgaven uit “Den Haag” tot een goed einde te brengen. Dat kan alleen in een groter verband. Zet daar dan op ín.
  • Het lokale ambtelijk apparaat piept en kraakt en heeft  verdere ondersteuning nodig. Samengaan met Hilversum en liefst nog een grotere regio biedt voordelen voor iedereen; inwoners, bedrijven, ontwikkelaars en gemeentelijke organisatie.  Je raakt je kwetsbaarheid kwijt, er kan stevig beleid ontwikkeld worden waar nu te weinig capaciteit voor is, de ruimtelijke en economische opgaven worden in breder (regionaal) verband  opgepakt en ingevuld en er kan een professionaliseringsslag gemaakt worden als je deel uitmaakt van een groter geheel. De VVD heeft daar een heel helder beeld van!
  • De VVD gaat niet af op sentimenten maar analyseert de problemen van de gemeente. En in plaats van met de wolven mee te janken, pakt de VVD aan en zorgt dat onze waarden verankerd zijn in de structuur en het karakter van onze dorpen! Daar heb je wat aan en dat maakt dat we ondanks onze geringe omvang straks een goede basis hebben voor een herindeling.

Dit heldere verhaal is voor mij reden om vol overtuiging te kiezen voor de VVD omdat daarmee mijn belangen voor de lange termijn het beste zijn gediend. De kandidaten van de VVD geven mij vertrouwen dat de belangen van alle inwoners in goede handen zijn bij deze partij.