Toekomstbestendige financiële administratie voor Wijdemeren

Op donderdag 15 november 2018 ondertekenden wethouder Karin Walters (gemeente Hilversum) en wethouder Jan Klink (gemeente Wijdemeren) een dienstverleningsovereenkomst. Hierin staan de wederzijdse afspraken voor de uitvoering van de Wijdemeerse financiële administratie door Hilversum

Wethouder Jan Klink: ‘Door samen te werken met Hilversum verbeteren we de kwaliteit van de financiële administratie en kunnen we de risico’s in onze bedrijfsvoering verminderen.’

Gastheerschap

Sinds begin dit jaar verkennen Hilversum en Wijdemeren de samenwerkingsmogelijkheden. Insteek is efficiency, verminderen van kwetsbaarheid en het verhogen van de kwaliteit. Eerste resultaat van deze verkenning is nu een zogenoemd gastheerschap voor de financiële administratie. Dit houdt in dat vanaf 1 januari 2019 de financiële administratie uitgevoerd wordt vanuit de gemeente Hilversum met een nieuwe financiële applicatie die onderhouden wordt door de gemeente Hilversum in hun ICT-omgeving. De Wijdemeerse medewerkers blijven in dienst van de gemeente Wijdemeren maar krijgen een andere standplaats.

Belastingen en BAG/BGT

Met het gastheerschap financiën is een opmaat gemaakt naar nog twee gastheerschappen: Belastingen en de taken op het gebied van Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)/ Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Vanwege de opheffing van de uitvoeringsorganisatie Belastingen SWW per 31 december 2019 is gekeken of Hilversum deze belastingtaak voor Wijdemeren kan uitvoeren per 1 januari 2020. Omdat het heffen van belastingen in Hilversum is verweven met de taken op het gebied van BAG/BGT is het een logische stap ook deze taken per 1 april 2019 in een gastheerschap te beleggen. Hilversum en Wijdemeren werken al geruime tijd samen onder andere op het gebied van gladheidsbestrijding. 


Op 29 november staan de gastheerschappen Belastingen en BAG/BGT op de agenda van de Commissie Bestuur en Middelen van Wijdemeren en op 21 november op de agenda van de Commissie Economie en Bestuur in Hilversum.