Crailo

De zorg over de business case oefencentrum Crailo die de VVD fracties in Naarden, Blaricum, Wijdemeren en Hilversum ieder afzonderlijk in hun raad hadden uitgesproken vormde aanleiding om de handen ineen te slaan. Ook omdat iedere raad binnen de veiligheidsregio beperkte invloed heeft op de uiteindelijke besluitvorming. Die vindt plaats in het algemeen bestuur met als voorzitter de burgemeester van Hilversum, Pieter Broertjes.

In overleg met Martin Vuyk van VVD Wijdemeren, Ilse Millin van VVD Naarden, en Rosmarijn Boender van VVD Blaricum, stelden wij twee gezamenlijke zorgpunten vast. Het eerste punt was met name fundamenteel van aard. De veiligheidsregio gaat het oefencentrum commercieel exploiteren en vanuit een liberaal oogpunt zien wij ondernemen niet als kerntaak van de overheid. Het tweede punt was bestuurlijk en betrof onze zorg over de financiƫle risico's voor de gemeenteraden.
Naast die twee zorgpunten onderschreven wij alle vier de toegevoegde waarde van een eigen oefencentrum en de bijdrage aan een goed geoefende veiligheidsregio.

Omdat de VVD niet wegloopt voor bestuurlijke verantwoording stelde ik namens de vier fracties Pieter Broertjes als voorzitter van de Veiligheidsregio een gezamenlijk overleg voor. Als betrokken bestuurder nam Broertjes de handschoen ruiterlijk op. Op vrijdag 13 maart vond het overleg met hem plaats in de B&W kamer van het Hilversumse raadhuis. De brandweer en de gemeentelijk programmamanager schoven tevens aan.

Op zoek naar de mogelijkheid om Crailo bestuurlijk te steunen stelden wij als eerste vast 'to agree to disagree' met betrekking tot ons fundamentele punt over het commercieel ondernemerschap. Wel zagen wij in de business case graag een nadere toelichting over de keus voor het ondernemen door de veiligheidsregio en de juridische legitimatie. Bij het tweede punt, de risico's stonden wij langer stil. We stelden vast dat met de toevoeging van een gedegen risicoparagraaf en een dito impactanalyse veel van onze zorgen weggenomen zouden worden. Broertjes voegde daar nog de uitnodiging aan toe om mee te denken over een kandidaat uit het bedrijfsleven die een financieel toezichthoudende rol zou kunnen gaan vervullen.

Kortom een bijzonder constructieve middag op het raadhuis die brede VVD steun voor Crailo binnen bereik heeft gebracht. Met dank aan Pieter Broertjes, Rosmarijn Boender, Ilse Millin, Martin Vuyk. Als beloftevolle bijvangst stelden wij vast dat de samenwerking tussen VVD fracties in het kader van veiligheid naar meer smaakt.

Ruud Verkuijlen

Raadslid VVD Hilversum