VVD-fracties uit het Gooi trekken gezamenlijk op: geen zonnevelden en windturbines

Geen zonnevelden en windmolens in ons prachtig landschap

Naar aanleiding van de conceptversie van de Regionale Energie Strategie (RES), hebben alle VVD-fracties uit de Gooi en Vechtstreek besloten samen op te trekken om de plannen voor zonnevelden en windturbines in de Gooise natuur van tafel te krijgen.

De VVD-fracties uit het Gooi (Hilversum, Gooise Meren, Huizen, Wijdemeren, Weesp, Blaricum, Laren en Eemnes) hebben hetzelfde doel: opwekking van zonne- en windenergie in en nabij beschermde natuurgebieden geschrapt krijgen uit de RES.

Gooise VVD-fracties: “Wij zijn van mening dat wij het landschappelijke en natuurhistorische karakter van de streek moeten behouden”.

In de RES staan een tiental zoekgebieden waarin het opwekken van zonne- en windenergie mogelijk is voor de energietransitie, zoals zonnevelden en windmolens op het Gooimeer (voornamelijk Natura 2000-gebied). Ook zijn windmolens bedacht bij het Hilversumse Wasmeer, het vogelweidegebied en de Dode Hond bij het Eemmeer en in de Aetsveldse- en Bloemendalerpolder.

De VVD-fracties zijn verbaasd over deze zoekgebieden. Er is namelijk weinig tot geen steun voor deze duurzame maatregelen in cultuurhistorisch landschap. Meerdere natuurclubs als Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland en het Goois Natuurreservaat zijn het niet eens met de maatregelen. Wij vinden dat breed draagvlak evident is, en die lijkt er niet te zijn.

Daarnaast is er helemaal geen noodzaak voor al deze ambitieuze plannen. Voorlopig overtreffen de regio’s al de opgave van Nederland, en dat terwijl er nog tientallen jaren voor ons liggen met nieuwe technologie, zoals aqua- en geothermie.

Op dit moment ligt het RES-concept voor in de Gooise politiek. De gemeente Wijdemeren heeft in de raadsvergadering van 4 juni jl. het voorstel al behandeld. Onze fractie heeft tegen het raadsvoorstel gestemd.