VVD-fractie stelt schriftelijke vragen inzake vereenzaming ouderen in Corona-tijd


In de ingekomen stukken van vorige week stond een brief van Stichting Alles Voor Mekaar. In deze brief deed de stichting een dringend verzoek aan gemeenten om alles op alles te zetten om eenzame ouderen op te sporen en noodzakelijke hulp te bieden. Mensen die namelijk eenzaam zijn, worden in Corona-tijd erg op de proef gesteld. Gemeenten besteden daarom ongetwijfeld extra aandacht aan deze eenzame, kwetsbare senioren. De praktijk leert echter dat niet alle eenzame ouderen bij organisaties en instanties in beeld zijn. Werk is daarom nu nodig om alle eenzame ouderen op te sporen en te voorzien van hulp in deze zware tijd. 

 

De VVD-fractie heeft daarom de volgende vragen aan het college:

 

1. Hoe heeft het college gereageerd op de noodkreet van de stichting?


2. Hoe kijkt het college naar het plan van de stichting om via de Basisregistratie Personen (BPR) eenzame ouderen op te sporen die nog niet in beeld zijn?


3. Welke andere middelen kan onze gemeente inzetten om eenzame ouderen op te sporen die nog niet in beeld zijn?