VVD wil kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen wel helpen

Bo de Kruijff

Een reactie op een opinie van Herman Stuijver 

Op de raadsvergadering van 4 juni jl. heeft de gemeenteraad van Wijdemeren gestemd over een motie - op initiatief van PvdA-GroenLinks en D66 - om onze gemeente te laten aansluiten bij de ‘Coalition of the Willing’. Een moreel appèl aan de Nederlandse overheid om 500 vluchtelingenkinderen uit Griekenland in Nederland op te vangen. Twee van onze raadsleden hebben tegen deze motie gestemd. Om dit uit te leggen is ons commissielid Bo de Kruijff naar een uitzending van GooiTV gegaan. 

In een bijdrage van Herman Stuijver in Weekblad Wijdemeren en De Nieuwsster van 29 juli jl. wordt gereageerd op de stemmingen van de VVD en de uitzending van GooiTV. Naar onze mening wekt de bijdrage van de heer Stuijver de indruk dat de VVD in Wijdemeren niet welwillend zou zijn. Bo vond dat kwalijk en reageerde het volgende: 

 

“Via deze brief wil ik graag reageren op de bijdrage van Herman Stuijver in Weekblad Wijdemeren en de Nieuwsster van 29 juli 2020. De bijdrage ging over de vier raadsleden die tegen de opvang van kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen in Nederland zijn. Naar mijn mening wekt de bijdrage van de heer Stuijver de indruk dat de VVD niet welwillend zou zijn. Ik vind dat kwalijk!

 

Laat ik nogmaals vooropstellen dat de situatie voor deze kwetsbare kinderen in Griekenland mensonterend is. Niemand zou onder deze omstandigheden mogen leven. Nederland moet daarom helpen waar dat kan. Daar is geen enkele twijfel of discussie over mogelijk. Waarom hebben twee VVD-raadsleden in onze gemeente dan toch tegen gestemd? Ik wil dat graag aan u uitleggen. 

 

Omdat zij vinden dat dit geen thema is voor de lokale politiek. Opvang van asielzoekers is een taak van de Rijksoverheid en die discussie moet Nederland voeren op Europees niveau. Dat doen gemeenteraadsleden niet. Daarnaast is de VVD voor een duurzame oplossing. Wij steunen daarom het kabinet dat €4 miljoen investeert in een programma om Griekenland en deze kinderen te voorzien van noodzakelijke hulp: 48 opvangplekken en een voogdijsysteem naar Nederlands model zodat deze kinderen bij pleegouders kunnen worden ondergebracht. Op basis van deze 48 opvangplekken kunnen in totaal ruim 500 kinderen (niet 48 zoals vermeld in de bijdrage van dhr. Stuijver) gedurende drie jaar opgevangen en geholpen worden. Dat gaat niet alleen over opvang en onderdak, maar ook over onderwijs, psychosociale hulp, juridische begeleiding en gezondheidszorg. Het voogdijprogramma zorgt ervoor dat diegene die de asielprocedure hebben doorlopen en een status hebben gekregen ook daarna begeleid worden, net als de minderjarigen die zijn afgewezen in de procedure begeleid zullen worden tot het moment van terugkeer.

 

Opvang van kinderen in Nederland is naar ons inzicht een tijdelijke oplossing, met veel haken en ogen. De VVD wil kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen helpen op een manier waar zij echt bij gebaat zijn. Maakt ons dat niet welwillend? Zeker niet. Als het kabinet toch besluit om vluchtelingenkinderen op te nemen in Nederland, dan zijn zij wat mijn fractie betreft van harte welkom!

 

Bo de Kruijff

VVD Wijdemeren”