VVD aanwezig bij participatiebijeenkomst Omgevingsverordening NH

VVD Wijdemeren uit zorgen over Omgevingsverordening NH

Op woensdag 16 september 2020 zijn raadsleden van de gemeenteraden Noord-Holland Noord uitgenodigd voor een participatiebijeenkomst over de Omgevingsverordening PS Noord-Holland 2020. Fractievoorzitter Sieta Vermeulen was, samen met collega’s van CDA Wijdemeren, D66 en DorpsBelangen, aanwezig bij deze bijeenkomst om de Statenleden toe te spreken.

VVD Wijdemeren maakt zich namelijk zorgen over de Omgevingsverordening zoals die nu voorligt. Als deze wordt aangenomen, komt het beschermde gedeelte van Wijdemeren op ca. 95% te liggen. Er is dan nagenoeg geen ruimte meer voor woningbouw, de uitbreiding van bedrijven wordt geblokkeerd en de recreatie & toerisme sector kan zich niet meer ontwikkelen om te kunnen blijven voldoen aan de wensen van de moderne recreant. Voor onze gemeente is dit een desastreuze ontwikkeling wat de VVD betreft.

De VVD verzoekt de gedeputeerden om rekening te houden met de belangen van Wijdemeren en nodigt ze uit om met onze gemeente in gesprek te gaan om te zien op welke manier de belangen van Wijdemeren op het gebied van woningbouw, recreatie & toerisme en bedrijvigheid het beste gediend zijn.

Lees hier de volledige bijdrage van Sieta Vermeulen tijdens de bijeenkomst.