Wethouder Klink in gesprek met VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis

VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis (woordvoerder wonen en bouwen) bracht het gemeentehuis een bezoek om in gesprek te gaan over de nieuwe Provinciale Omgevingsverordening. Hij is het met ons eens dat het onbegrijpelijk is dat de provincie Noord-Holland de gemeente Wijdemeren 'op slot' wil zetten door de gehele gemeente aan te wijzen als beschermd landschap. Hij gaat schriftelijke vragen stellen aan de minister. Bedankt Daniel, VVD Wijdemeren wil dat de gemeente zich kan blijven ontwikkelen op gebied van wonen en recreatie!