Behandelverzoek VVD inzake openbaarstelling Eikenrode

Eikenrode op korte termijn weer toegankelijk voor publiek

In de commissie Bestuur en Middelen van dinsdag 3 november 2020, heeft de VVD-fractie een behandelverzoek geagendeerd inzake de openbaarstelling van landgoed Eikenrode in Loosdrecht. 

Het landgoed is door de eigenaar – in samenspraak met de gemeente – gesloten om besmettingen van kwetsbare ouderen met het coronavirus te voorkomen. De VVD-fractie ondersteunt deze gedachten, maar is van mening dat het landgoed weer toegankelijk moet worden voor publiek. Besmettingen in de buitenlucht is zeer gering als mensen de nodige afstand bewaren.

Fractielid Bo de Kruijff heeft het verzoek gedaan aan de portefeuillehouder om het park op korte termijn weer toegankelijk te maken voor publiek. Daar sloten alle andere fracties in de commissie zich bij aan. Burgemeester Larson gaf aan goed geïnformeerd te zijn over het dossier. Een dorpscoördinator is in gesprek met de eigenaar van het landgoed. Een datum kon de burgemeester niet noemen, maar omdat het park in verband met de nieuwjaarwisseling tussen 20 december 2020 en 2 januari 2021 dicht is, moet heropening ruimschoots daarvoor nog plaatsvinden. De VVD-fractie is blij met de toezegging van de burgemeester.

“Het is voor ouderen, zeker in deze situatie en met de winter op komst, van belang dat zij hun vertrouwde dagelijkse wandeling weer kunnen maken. Het park moet op korte termijn weer toegankelijk worden voor publiek.” - Bo de Kruijff