Bijdrage VVD-fractie op begroting 2021-2024

Algemene Beschouwingen 2021-2024 – bijdrage VVD fractie

Dinsdag 10 november 2020 waren de Algemene Beschouwingen van de gemeente Wijdemeren. In deze raadsvergadering hebben de fracties hun ‘beschouwing’ gegeven op – de door het college voorgestelde – begroting 2021-2024. 

Het college van Wijdemeren presenteerde vier scenario’s om de grote tekorten voor o.a. jeugdzorg en Wmo te financieren. Het college stelde de raad voor om uit te gaan van het evenwichtsscenario. De VVD-fractie steunt het college hierin.

De VVD-fractie maakt zich ernstig zorgen over de kosten van het investerings- en projectenprogramma. Daarom hebben wij 
 samen met De Lokale Partij – een motie ingediend met het verzoek aan het college tot heroverweging van het investerings- en projectenprogramma. Deze motie is aangenomen. 


Onze 
motie met het verzoek aan het college om een overzicht te presenteren waaruit nut en noodzaak blijkt voor deelname aan de MRA, heeft het niet gehaald. 


Lees hier de volledige bijdrage van onze fractievoorzitter Sieta Vermeulen tijdens de Algemene Beschouwingen 2020.