VVD en PvdA-GroenLinks willen activiteiten voor jongeren rond de jaarwisseling

VVD en PvdA-GroenLinks informeren naar activiteiten voor jongeren rond de jaarwisseling

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor alle inwoners van onze samenleving. Allerlei zaken die â€œgewoon" waren kunnen nu niet doorgaan. Bijvoorbeeld het vieren van de jaarwisseling met vrienden en bekenden, al dan niet in combinatie met het afsteken van vuurwerk. 

Specifiek vragen wij derhalve aandacht voor onze jongeren, die de afgelopen periode veel hebben moeten inleveren, met name op het terrein van elkaar ontmoeten. Diverse gemeenten denken derhalve na over het (laten) organiseren van activiteiten voor jongeren tijdens of rondom de jaarwisseling.

 

Wij hebben derhalve 2 vragen aan de portefeuillehouder:

1.    Worden er tijdens of rond de komende jaarwisseling activiteiten georganiseerd voor jongeren in Wijdemeren?

2.    Zo ja, wat zijn die activiteiten en hoe brengen we ze onder de aandacht van de betreffende doelgroep?

Bo de Kruijff, VVD Wijdemeren 

Ram Lachman, PvdA-GroenLinks Wijdemeren 

Beantwoording burgemeester
De burgemeester heeft aangegeven daar druk mee bezig te zijn en is in de regio bestuurlijke trekker. Na de landelijke persconferentie op 8 december zullen keuzes worden gemaakt die binnen de dan geldende coronamaatregelen mogelijk zijn. Communicatie vindt daarna plaats. Ook na de jaarwisseling blijven activiteiten voor jongeren een actiepunt en zal wethouder Van Rijn hier verder mee aan de slag gaan.   


VVD en PvdA-GroenLinks zijn blij met dat de burgemeester bezig is met het organiseren van dergelijke activiteiten. Deze zijn nodig om de jeugd iets te bieden om de jaarwisseling extra luister bij te zetten.