Amendement aangenomen inzake uitbetaling individuele studietoeslag

Ons amendement inzake de uitbetaling individuele studietoeslag (mede-ingediend door De Lokale Partij) is in de raadsvergadering van 10 december aangenomen. 

De ‘individuele studietoeslag’ is bedoeld voor studenten met een arbeidsbeperking die moeilijk aan een bijbaan kunnen komen. Het college had in de nieuwe verordening gekozen voor een vooraf halfjaarlijkse uitbetaling van deze toeslag. De VVD is echter van mening dat een maandelijkse uitbetaling beter aansluit bij de maandelijkse uitgaven van de student.