Jongeren, doe mee en verrijk de toekomst van Wijdemeren

Bo de Kruijff roept jongeren op om mee te doen

Wijdemeren is een prachtige groene- en waterrijke oase omringd door grote steden. Om de waarden van onze gemeente te koesteren en kansen voor de toekomst te benutten moeten we nu richting bepalen en keuzes maken. Daarom werkt de gemeente aan een omgevingsvisie. Dat is nodig omdat natuur, wonen, economie, bereikbaarheid en duurzaamheid de komende jaren allemaal om een plek vragen in onze leefomgeving.


We willen woningen bouwen die passen bij de behoeften van onze inwoners, nieuwe woonvormen toepassen, ruimte maken voor ondernemers en recreatie. En we moeten de overstap maken op duurzame energiebronnen en het opwekken van lokale schone energie. Dat betekent dat we keuzes moeten maken omdat onze leefruimte beperkt is. De drie belangrijkste toekomstbeelden in onze gemeente zijn: wonen, ondernemen en natuur & recreatie


Een middel om mee te denken over de toekomst van onze zes dorpskernen is Wijdemeren Verrijkt. Een site waarop iedereen toekomstbeelden kan aanscherpen en verrijken. Je kunt aangeven dat je een inzending een goed idee vindt, deze aanvullen of zelf een verrijking plaatsen. De gemeente verzamelt alle input en neemt dit mee als advies voor het opstellen van de omgevingsvisie.  


Bo de Kruijff (22): “Er lijkt een gebrek aan interesse bij jongeren, maar als je even doorpraat over iets wat ze bezighoudt, dan willen ze ook de maatschappij veranderen. Wijdemeren Verrijkt is nou een kans voor jongeren om mee te denken over de toekomst van onze dorpen. Het is duidelijk dat er keuzes moeten worden gemaakt tussen zorgvuldig omgaan met het groen en de grote vraag naar woningbouw. Die balans vinden, daarvoor is de stem van jongeren nou echt belangrijk. De keuzes die wij nu maken hebben namelijk grote invloed op deze doelgroep.”


Werkatelier
Op 19 januari a.s. is er een digitaal werkatelier waar jongeren vanaf 18 jaar zich kunnen aanmelden op Wijdemeren Verrijkt (www.wijdemerenverrijkt.nl). Als je wilt meepraten over dromen, kansen, dilemma’s en de beelden voor de toekomst, roept Bo jongeren op om mee te doen: “Samen kunnen wij Wijdemeren nog mooier maken".