VVD Wijdemeren ziet graag wegverlichting op de N201 (Vreelandseweg) van Kortenhoef naar Kerkelanden

Er komt licht in de duisternis

VVD Wijdemeren ziet graag wegverlichting voor auto, brom- en fietsverkeer die gebruik maken van de N201 (Vreelandseweg) van Kortenhoef naar Kerkelanden. Het gedeelte van de weg buiten de bebouwde kom voorziet nu niet in wegverlichting. Zowel verkeersveiligheid als sociale veiligheid is daardoor in het geding. Daarom hebben wij gisteravond tijdens de raad een motie ingediend waarin wij het college verzoeken om de wegbeheerder te informeren over de huidige situatie en deze snel maatregelen te laten nemen. De N201 is een provinciale weg en wordt niet beheerd en onderhouden door de gemeente. 

Wethouder Boermans (verkeer) heeft aangegeven op korte termijn de situatie onder de aandacht te brengen aan de Gedeputeerde Staten. 

De motie is met 15 voor en 4 tegen aangenomen.