Waarom de Wijdemeerse VVD tegen een corona noodfonds voor ondernemers is.

De VVD is vóór het aanstellen van een 2e ondernemersmanager in verband met de coronacrisis, maar tégen het instellen van een corona noodfonds voor ondernemers. Wij leggen u hieronder uit waarom.

Vanuit de gemeente wordt er vanaf het begin van de crisis alles aan gedaan om de ondernemers te ondersteunen. De ondernemersmanager staat de ondernemers met raad en daad bij. Daarnaast heeft de gemeente voor dit jaar de WOZ waarde van bedrijfspanden eenmalig verlaagd met 5% waardoor de OZB-aanslag lager werd. En op 17 mei heeft de gemeenteraad inclusief de VVD fractie ingestemd met een coronaherstelplan voor ondernemers van € 55.000. Daarnaast scheldt de gemeente de huurlasten over 2020 kwijt van horecaondernemers die van de gemeente vastgoed en/of terrassen huren tot een bedrag van € 26.000. Verder neemt de gemeente steunmaatregelen voor maatschappelijk vastgoed, sport en cultuur die ook voor een deel ten laste komen van de gemeente.  

 

De voorliggende motie hield in dat er € 100.000 uit de algemene reserve aangewend gaat worden voor het aantrekken van extra capaciteit voor de ondernemersmanager en voor het opzetten van een herstelfonds voor ondernemers, dus nog niet voor de leningen zelf. De algemene inschatting was dat er weinig ondernemers van het fonds gebruik zouden maken, hooguit een handvol. Dus nog minder dan 1% van de ca 3650 ondernemers in Wijdemeren. Dat betekent dat een dergelijk fonds veel geld zou kosten en weinig ondernemers zou helpen.

 

Natuurlijk zijn wij als VVD vóór de ondernemers en wij vinden het heel belangrijk dat de gemeente de ondernemers daar waar mogelijk ondersteunt. Aan de andere kant kunnen wij niet heen om het feit dat de spaarpot van Wijdemeren nagenoeg leeg is en het daarom onverantwoord is om een dergelijk fonds in te stellen waar 99% van de Wijdemeerse ondernemers geen gebruik van zouden maken. 

  

Naast de hierboven genoemde kosten heeft de gemeente nog veel meer extra kosten als gevolg van de coronacrisis waar niet zo maar compensatie van de Rijksoverheid voor zal komen. Met dit noodfonds er nog een keer bovenop zijn wij bang dat - willen wij de begroting voor 2022 en de daarop volgende jaren sluitend krijgen – lokale belastingen als OZB en toeristenbelasting verhoogd zouden moeten worden en misschien zelfs nieuwe ingevoerd. 

 

Daarom vindt de VVD fractie het onverantwoord om de instelling van dit noodfonds te ondersteunen en hierdoor de lastendruk voor alle inwoners en ondernemers te verhogen.