Start voorbereidingen GR2022.

Wij gaan van start met de voorbereidingen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hoe willen wij dat gaan doen? In de digitale Algemene Leden Vergadering van 31 mei zijn een aantal besluiten genomen.

Kaderstellend Advies
In het Kaderstellend Advies (zie bijlage), zoals vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering van 31 mei 2021, wordt aangegeven hoe de gemeenteraadsverkiezingen gaan lopen voor de VVD in Wijdemeren. 

Commissie voor het Verkiezingsprogramma

Jan Klink zal als voorzitter het concept-verkiezingsprogramma gaan schrijven. De overige leden van de commissie bestaan uit Sieta Vermeulen en Eric Kroese. In een nog te plannen Algemene Leden Vergadering kunnen leden moties en amendementen indienen voor het definitieve verkiezingsprogramma. 

Campagne
Bo de Kruijff
 (uitvoering) en Sorrel Hidding (strategie) zullen verantwoordelijk zijn voor de campagne.

Commissie voor Kandidaatstelling
Binnenkort zal er een besluit genomen worden over de samenstelling voor de Commissie voor Kandidaatstelling. Daarna zal het mogelijk zijn voor belanghebbenden om zich kandidaat te stellen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Binnenkort meer informatie!

Zet cookies aan om de video te tonen.