Aanmelden als kandidaat-raadslid voor VVD Wijdemeren.

De verkiezingen voor onze Gemeenteraad in Wijdemeren komen eraan! 

16 maart 2022 lijkt nog ver weg, maar het lokale netwerk van VVD leden in Wijdemeren is al druk met de voorbereidingen voor de verkiezingscampagne en we willen nu graag met u als VVD lid in gesprek over de kieslijst. Want misschien is het werk in de gemeenteraad wel wat voor u!

 

Onze raadsfractie is met 3 van de 19 zetels in de Gemeenteraad in staat geweest om veel van onze liberale principes terug te laten komen in hoe onze gemeente wordt bestuurd. Nuchter, no nonsens, met in het oog de kunst van het haalbare voor onze kiezers. Juist nu het in de raadsperiode die nu ten einde loopt met de gemeentelijke financiën niet zo goed gaat. Een periode waarin de VVD wederom met wethouder Jan Klink (nu lid van de Tweede Kamer) en zijn opvolger Jos Kea niet heeft geschuwd in het college van B&W de altijd lastige post financiën voor haar rekening te nemen. 

 

Maatschappelijke ontwikkelingen gaan ook aan de VVD niet voorbij; ook wij zien de vergrijzing en de trend dat minder mensen lid zijn van een politieke partij. Misschien herkent u het fenomeen, dat voor veel leden van de VVD de oorsprong van hun lidmaatschap meer lag bij de landelijke- dan bij de gemeentelijke politiek. Toch, als er één plaats in onze democratie is waar je werkelijk verschil kunt maken dan is het wel in de lokale politiek, in de gemeenteraad. Juist nu steeds meer van wat u en uw leefomgeving direct raakt niet meer door het Rijk maar in de gemeenten wordt bepaald. 

 

Wij doen daarom een beroep op u als lid van de VVD. Want als u het ook belangrijk vindt dat de VVD in onze mooie gemeente een belangrijke bestuurlijke rol blijft spelen, doe dan mee om de VVD in Wijdemeren groter te maken. Doe mee! Op dit moment schrijven wij ons verkiezingsprogramma, en we gaan in gesprek met kandidaten voor onze kieslijst. Die lijst willen we een afspiegeling laten zijn van onze leden en onze kiezers. Dat betekent dat we ook de twintigers, dertigers en veertigers onder onze leden willen aanmoedigen zich te melden.

 

Als u wilt meepraten én meebeslissen over alles waar het in het besturen en inrichten van onze gemeente om gaat, zoals over onze leefomgeving, economie en ondernemen, onderwijs, sociaal domein, natuurbeheer, verkeers- en bestemmingsplannen, meldt u zich dan aan!   

 

Wij hopen dat u zult reageren op onze oproep om actief te worden in de VVD Wijdemeren. Dat kan door ons te laten weten dat u kandidaat lid van de Gemeenteraad wilt zijn voor de komende verkiezingen. Maar u kunt zich ook aanmelden als commissielid, een ideale positie om te ervaren of het raadswerk wat voor u is. U kunt zich tot uiterlijk 1 september a.s. aanmelden per mail: bestuur@vvdwijdemeren.nl. Ook wanneer u in uw omgeving mensen kent men belangstelling voor de Gemeenteraad kunt u hen op deze oproep wijzen en eventueel contact met ons op laten nemen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Eric Kroese

Namens het bestuur van het Lokaal Netwerk Wijdemeren.

Voorzitter van het bestuur.