Verzoek aan kabinet: blijf tweejarentermijn voor borstonderzoek aanhouden.

Een verzoek aan het kabinet: blijf de tweejarentermijn voor borstonderzoek aanhouden!

De staatssecretaris voor Volksgezondheid heeft recentelijk besloten het tijdsinterval voor het periodiek borstonderzoek voor vrouwen tijdelijk te verlengen van tweejaarlijks naar driejaarlijks. Als reden hiervoor is vermeld dat het momenteel en de komende drie jaar niet mogelijk is landelijk consequent aan de termijn van twee jaar te kunnen voldoen. 

VVD Wijdemeren vindt, bij monde van raadslid Sorrel Hidding, dat het wenselijk zou zijn de leeftijdsgrens voor het borstonderzoek te verlagen van 50 naar 35 jaar.

“Het gaat hier weliswaar om landelijk beleid, maar ook de gemeenteraden hebben als primaire volksvertegenwoordiging op het terrein van volksgezondheid een belangrijke functie. Daarnaast is preventieve zorg één van onze speerpunten”.

Deze nieuwe maatregel zal op korte en lange termijn leiden tot verslechtering van deze uiterst belangrijke preventieve voorziening. Ongeveer 1 miljoen vrouwen vanaf vijftig jaar in Nederland maken hiervan gebruik. En in Nederland krijgen 1 op de 7 vrouwen borstkanker. Daarom is het van belang dat dit zo vroeg mogelijk wordt ontdekt. De kans op een succesvolle behandeling is dan groter, en er hoeft vaak minder ingrijpend behandeld te worden, waardoor veel leed wordt besparen.

Daarom willen wij deze motie toezenden aan de demissionaire staatsecretaris, en hem erop aandringen dat hij deze maatregel intrekt en er alles aan doet om te realiseren dat de tweejarentermijn zo consequent mogelijk wordt toegepast. Daarnaast willen wij de motie bekend maken bij de VNG en de leden van de Tweede Kamer. Sorrel Hidding zal daarom contact zoeken met de woordvoerder van de VVD fractie in Den Haag. 

Wij zijn blij dat de motie unaniem is aangenomen.