Bo de Kruijff benoemd als lijsttrekker VVD Wijdemeren.

Bo de Kruijff gaat VVD-kar trekken in Wijdemeren!

Tijdens een algemene ledenvergadering hebben de leden van de VVD in Wijdemeren Bo de Kruijff (23) uit Nederhorst den Berg aangewezen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Daarmee volgt hij Sieta Vermeulen op die vanaf 2014 lijsttrekker en sindsdien ook fractievoorzitter was. 

Sieta heeft te kennen gegeven voor de komende gemeenteraadsverkiezingen niet verkiesbaar te willen zijn. Zij heeft de VVD in de raad van Wijdemeren de afgelopen acht jaar een duidelijk gezicht gegeven en het zal niet eenvoudig zijn haar op te volgen. 
“Ik heb de afgelopen twee jaar met veel plezier met Bo samengewerkt en heb gezien wat hij kan en ik draag het stokje dan ook met een gerust hart aan hem over” zegt Sieta Vermeulen. 


Bo de Kruijff: “Ik voel het als een eer dat de leden mij het vertrouwen hebben gegeven om de kandidatenlijst aan te voeren. Ik ben dan ook enorm gemotiveerd om mij in te zetten voor de inwoners en ondernemers van Wijdemeren. Nu op naar een goede campagne en een mooi verkiezingsresultaat voor de VVD in maart!”


In het dagelijks leven is Bo in dienst van de VVD-fractie in de Tweede Kamer als persoonlijk assistent van VVD-kamerlid Jan Klink, onze voormalige wethouder. Sinds 2019 was Bo ondersteunend aan de VVD-fractie in de gemeenteraad en commissielid. Bo zit in de eindfase van zijn Rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam.

De kandidatenlijst voor de VVD zal tijdens de algemene ledenvergadering van 20 december a.s. worden vastgesteld.