Verkiezingsprogramma 2022-2026: VVD bouwt aan Wijdemeren.

Verkiezingsprogramma Wijdemeren 2022-2026 

Onder het motto “VVD bouwt aan Wijdemeren” gaan wij als lokale VVD Wijdemeren de komende gemeenteraadsverkiezingen in. Tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering werd het verkiezingsprogramma voor 2022-2026, tot stand gekomen met input van bewoners uit de gemeente en onze leden, unaniem goedgekeurd. 


Ons verkiezingsprogramma is belangrijk voor ons. Het vertelt waar wij voor staan en waar we voor gaan! De VVD Wijdemeren is uitgegroeid tot een solide lokale middenpartij. We hebben oog voor onze inwoners, natuur en ondernemers. Daarnaast richten we onze aandacht op solide financiën en een toegankelijke dienstverlening van onze gemeente, waarbij we staan voor onze vrije waarden. Vandaar de extra toevoeging aan ons motto: “De inwoner centraal én de boel op orde”. 


Een speerpunt van ons programma waar we voor willen gaan is bouwen. Daarom zetten we onder andere in op kleinschalige projecten en willen we bij bestaande bebouwing zonder woonbestemming, zoals stallen en schuren, omzetting tot wonen mogelijk maken. Geen grote impact voor onze natuur, relatief snel handelen mogelijk. Andere speerpunten waar we ons sterk voor maken is het tegengaan van kruip- en sluipverkeer in onze gemeente en vol inzetten op recreatie en toerisme o.a. door de overgebleven gelden van het gebiedsakkoord zo efficiënt mogelijk in te zetten in overleg met de ondernemers in onze gemeente. 


Als VVD blijven we ons sterk maken voor een slank en doelmatig gemeentelijk apparaat, dienstbaar aan hen waar het om gaat, de inwoners. Een gemeente die ruimte geeft aan lokale initiatieven, zowel van particulieren als van bedrijven. 


Bekijk alle speerpunten en het volledige verkiezingsprogramma voor 2022-2026