VVD wil meer duidelijkheid over opvanglocatie Nera

Nemo

De aankondiging door het College van Burgemeesters en Wethouders over een verkenning die het COA momenteel uitvoert naar de mogelijke vestiging van een asielzoekerscentrum in de Hostermeerpolder, heeft voor veel ophef gezorgd in onze dorpen, met name – begrijpelijk – in de Horstermeer. De VVD begrijpt de zorgen en de ophef bij onze inwoners hierover.

 

Het gebrek aan opvangplaatsen in Nederland voor vluchtelingen is een groot probleem. De VVD fractie is van mening dat wij als gemeente een verantwoordelijkheid hierin hebben en een bijdrage moeten leveren aan de oplossing hiervan. Of dit moet zijn in de vorm van een dergelijke grootschalige opvang is een vraag die de gemeente samen met de inwoners moet beantwoorden. Het is alleen al om die reden heel jammer dat de informatieavonden (voorlopig) zijn afgelast.

Vorige week heeft de gemeente een persbericht gepubliceerd waarin duidelijk wordt gemaakt dat het College van Burgemeester en Wethouders nog géén besluit heeft genomen. Zij buigen zich deze week over de kwestie om vervolgens met meer informatie te komen. Want transparante, duidelijke en tijdige communicatie is belangrijk. 

Voor de VVD fractie is meer informatie en duidelijkheid nodig om alle belangen, ook die van u als inwoner, af te wegen om vervolgens een standpunt in te nemen. Wat de VVD ook in haar standpuntbepaling zal meewegen, wij willen eerst duidelijkheid over vraagstukken zoals de locatie, bereikbaarheid, handhaving, maar ook de omvang van het aantal asielzoekers. Want wij hebben, net als u, vele vragen. Wij volgen het proces om die reden nauwlettend en blijven kritisch. Dat mag u van ons verwachten.

U kunt berichtgeving van de gemeente over de verkenning naar een asielzoekerscentrum in Nederhorst den Berg volgen op www.wijdemeren.nl/nera enwww.wijdemeren.nl/nieuws.