Fatsoen moet je doen

De actiegroep “Wijdemeren 2020” heeft de lokale politiek gesommeerd op maandag 26 oktober 2015 te komen opdraven om de “fusie met Hilversum” te bespreken. De VVD fractie zal daar niet aan meedoen en wel om de volgende zwaarwegende redenen.

  1. Er is niets te bespreken.
    Binnenkort    en op aandringen van de VVD z.s.m. – zal er een bestuurskrachtmeting plaatsvinden, een sterkte/zwakte analyse van de Gooise gemeenten. Het resultaat hiervan zal aantonen of samenwerking, dan wel fusie met en tussen welke gemeenten zinnig is en meerwaarde voor alle betrokkenen oplevert. Pas na de uitslag van het onderzoek kan een zinnig debat gehouden worden op basis van feiten en niet, zoals “Wijdemeren 2020” nu voorstelt, op basis van sentimenten. Emotie hoort bij dit onderwerp maar pas als de feiten bekend en besproken zijn. “Wijdemeren2020” eist “dat men eerst maar eens duidelijk uitlegt wat er mis gaat met Wijdemeren als we zelfstandig blijven en wat er dan beter zou gaan als we fuseren met Hilversum. Cijfers willen we zien en concrete argumenten horen.” De VVD is het daar helemaal mee eens en dat gaan we doen zodra feiten en cijfers bekend zijn. Met die feiten in de hand wil de VVD dan graag het debat aangaan.

  2.  Het is de democratisch en rechtmatig gekozen gemeenteraad die uiteindelijk de koers zal uitzetten.  Dat raadsleden daarbij de mening van onze burgers – ook van actiegroep “Wijdemeren 2020” - bij hun afwegingen betrekken spreekt vanzelf.

  3. De actiegroep “Wijdemeren 2020” heeft zichzelf buiten de orde geplaatst door ongerechtvaardigd grievende en beledigende uitspraken jegens onze burgemeester, de  wethouders en raadsleden van Wijdemeren te uiten en te verspreiden. “Onze burgemeester heeft ons …. voorgelogen.” Ook werden termen als “leugenaars, achterbaks en list & bedrog” niet geschuwd. Met mensen die op deze manier op de man spelen valt moeilijk te praten. Een oproep om deze termen terug te nemen heeft “Wijdemeren 2020” van de hand gewezen.  

Een debat is mooi, maar moet op feiten kunnen bogen en in een open sfeer kunnen plaatsvinden. Naar de mening van de VVD wordt aan geen van beide voorwaarden voldaan.  Zodra dit wel mogelijk is gaat de VVD de discussie aan – en liefst op een in overleg vastgesteld moment.

VVD Fractie Wijdemeren
contact Robby Israel
0653953446